Düzenleme Tarihi : 03.10.2018

Millî Mayın Temizleme Standartları

 

 

          Millî Mayın Temizleme Standartlarının oluşturulma çalışmalarına devam edilmekte olup, dört adet standart Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından görüşe açılmıştır. Görüşe açılan standartların onaylanmasına müteakip Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanarak "Millî Doküman" haline gelecektir. Diğer onbeş standartın Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından incelenmesi devam etmekte olup süreci sonunda milli dokuman haline getirilecektir. Çalışmalar devam etmekte olup onaylanmasına müteakip yayımlanacaktır.

Yukarı