Düzenleme Tarihi : 22.05.2018

13 Mart 2018 Mayın Mağdurları ve Risk Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığına 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına ilişkin Kanunla atfedilen görevler arasında, "mayın mağdurlarına yardım konusunda yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işleri takip etmek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve kordinasyonu sağlamakla görevlidir" hükmü bulunmakta, ayrıca "mayın ve patlamamış mühimmat kaza ve olayları ile bu kaza ve olaylardan etkilenenlere ilişkin detaylı ve istatistiki bilgileri, mayın risk eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan işlemleri" yürütmekle görevlendirilmiştir.
MSB Kültür ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü toplantı salonunda 13 Mart 2018 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktorin Komutanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ÖMAT ve JÖMAT temsilcilerinin katılımı ile toplantı gerçekleşmiştir.

 


Yukarı