Düzenleme Tarihi : 03.10.2018

MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Daire Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

          Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında çalışacak sözleşmeli personelin hizmete alınma, görevlendirme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, sözleşme imzalama ve fesih esasları, hakları, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, ücret ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik 12.10.2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yukarı