ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


CEN Çalışma Grubu Kararları

 

 

 

Sıra No. Kodu Başlık
Türkçe İngilizce
1

CWA

14747-2

İnsani Mayın Temizleme Faaliyetleri- Test ve Değerlendirme –Bölüm 2: Metal Detektörler ve GPR Performanslarına Yönelik Toprak Sınıflandırılması Humanitarian mine action - Test and evaluation - Part 2: Soilcharacterization for metal detector and ground penetrating radar performance
2

CWA 

14747

İnsani Mayın Temizleme Faaliyetleri- Test ve Değerlendirme – Metal Detektörleri

Humanitarian Mine Action - Test and evaluation - Metal Detectors

3 CWA 15044 Mayın Temizleme Teçhizatlarının Testi ve Değerlendirilmesi Test and evaluation of demining machines
4

CWA

15756

İnsani Mayın Temizleme Faaliyetleri - Kişisel Koruyucu Ekipman - Test ve Değerlendirme Humanitarian Mine Action - Personal Protective Equipment  - Test and Evaluation
5

CWA

15464-5

CEN(Merkez Avrupa Standardizasyon) Çalışma Grubu Mutabakatı İnsani Mayın Temizliği EOD Yeterlilik Standartları –Bölüm 5: 3. Seviye EOD Yeterliliği CEN Workshop Agreement for EOD Competency Standards for Humanitarian Mine Action-EOD Competency Standards-Part 5:Competency for EOD level 3
6

CWA

15044:2004

CEN(Merkez Avrupa Standardizasyon) Çalışma Grubu Mutabakatı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı Testi ve Değerlendirilmesi

Bölüm 1 : Toprak Durumunun GPR (Yüzey Altı Radarı) Performansı ve Derinlik Ölçümü Üzerindeki Etkisi

Test and Evaluation of Mechanical Demining equipment according to the CEN Workshop Agreement

 

Part 1: The effect of soil condition on measurements of ground penetration depth and machine performance 

7

CWA

15044:2004

CEN(Merkez Avrupa Standardizasyon) Çalışma Grubu Mutabakatı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı Testi ve Değerlendirilmesi

Bölüm 2 : GPR (Yüzey Altı Radarı) Derinlik Ölçümünün Yorumlanması

Test and Evaluation of Mechanical Demining Equipment according to the CEN Workshop Agreement

 

Part 2: Interpretation of Ground Penetration Depth Measurements

8

CWA

15044

CEN(Merkez Avrupa Standardizasyon) Çalışma Grubu Mutabakatı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı Test ve Değerlendirilmesi

Bölüm 3 : Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Test Edileceği Alanın Toprak Sertliğinin ve Nemliliğin Ölçülmesi

Test and Evaluation of Mechanical Demining Equipment according to the CEN Workshop Agreement

 

Part 3: Measuring soil compaction and soil moisture content of areas for testing of mechanical demining equipment

9

CWA

15044:2004

CEN(Merkez Avrupa Standardizasyon) Çalışma Grubu Mutabakatı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı Test ve Değerlendirilmesi

Bölüm 4 : Mayın Temizleme Teçhizatının Performansının, Güvenilirliğinin ve Performans Farklılıklarının İstatistiksel Yöntemle Hesaplanması 

Test and Evaluation of Mechanical Demining Equipment according to the CEN Workshop Agreement

 

Part 4: Statistical methods used to calculate demining machine performance, performance confidence intervals and performance differences

 

Merkez Avrupa Standardizasyon Çalışma Grubu Kararlarının çeviri çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip sayfada yayımlanacaktır.