Düzenleme Tarihi : 01.11.2019

Doğu Sınırları Mayın Temizleme Standartları (DSMTS)

 

Doğu Sınırları Mayın Temizleme Standartları (DSMTS) sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli değişiklikler vakit gözetmeksizin standartlara işlenmektedir.

 

Sıra No.

Kodu Başlık
Türkçe İngilizce
1 DSMTS-EBMCS-01 Giriş ve İçindekiler Introduction And Contents
2 DSMTS-EBMCS-02 Mayın Temizleme Teşkilatı Demining Organization
3 DSMTS-EBMCS-03 Kalite Yönetimi Quality Management
4 DSMTS-EBMCS-04 Eğitim Standartları Training Standards
5 DSMTS-EBMCS-05 Haberleşme Communications
6 DSMTS-EBMCS-06 Görev Tahsis Usulleri Task Allocation Procedures
7 DSMTS-EBMCS-07 Bilgi Yönetimi Information Management
8 DSMTS-EBMCS-08 Temizlik Sahasının Tesis Edilmesi Clearance Site Set-Up
9 DSMTS-EBMCS-09 Mayınlı Alanların ve Görev Sahalarının İşaretlenmesi Marking of Mined Ares and Task Sites
10 DSMTS-EBMCS-10 Görev Devir Teslim Usulleri Task Handover Procedures
11 DSMTS-EBMCS-11 Görev Belgeleri ve Rapor İşlemleri Task Documentation and Reposts
12 DSMTS-EBMCS-12 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Personal Protective Equipment (PPE)
13 DSMTS-EBMCS-13 Elle Mayın Temizleme Usullleri Manuel Mine Clearance Procedures
14 DSMTS-EBMCS-14 Mayın Arama Köpekleri Faaliyetleri Mine Detection Dogs Operations
15 DSMTS-EBMCS-15 Mekanik Mayın Temizleme Faaliyetleri Mechanical Demining Operations
16 DSMTS-EBMCS-16 Mayınların ve Patlamamış Mühimmatın İmhası Dectruction of Mines and UXO
17 DSMTS-EBMCS-17

İş Sağlığı ve Güvenliği, Mayın Temizleme Saha Güvenliği

Safety and Occupational Health, Demining Worksite Safety
18 DSMTS-EBMCS-18 Patlayıcıların Depolanması, Sevkiyatı ve Elleçlenmesi  storage, Trasportation and Handling of Explosives
19 DSMTS-EBMCS-19 Tıbbi Destek ve Hasta/Yaralı Tahliyesi Medical Support and Casualty Evacuation
20 DSMTS-EBMCS-20 Kaza ve Olay Soruşturması Usulleri Accident and Incident Investigation Procedures
21 DSMTS-EBMCS-21 Çevre Yönetimi Environmetal Management
22   EBMCP Operational Demining Process (ODP)  

 

 

 

 


Yukarı