Düzenleme Tarihi : 24.12.2018

Kuruluş Amacı

 

Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığının temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak, yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktır.

Mayın ve/veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; millî politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren Millî Mayın Faaliyet Planını (MMFP) oluşturma ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunma sorumluluğu ilgili Kararname ile Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığına verilmiştir.

Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığının kuruluş amacı doğrultusunda 2019-2021 dönemi için hazırlanan Millî Mayın Faaliyet Planı’nın stratejik amaç ve hedefleri;
- Sürdürülebilir ulusal kapasiteyi geliştirerek kurumsallaşmayı tamamlamak;
- Mayın faaliyetlerini belirlenen öncelikler kapsamında yürütmek;
- Mayın mağdurlarına yardım etmek ve patlamamış mühimmattan kaynaklanan kaza ve yaralanmaların ortadan kaldırmak maksadıyla mayın risk eğitimi vermektir.

Yukarı