ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Kuruluş Amacı

 

Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığının temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak, yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktır.
Mayın ve/veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; millî politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren mayın faaliyet planını oluşturma sorumluluğu ilgili kararname ile Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığına verilmiştir. 
Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığının kuruluş amacı doğrultusunda 2020-2025 dönemi için hazırlanan Stratejik Mayın Faaliyet Planı’nın amaçları;
1. Türkiye’deki toprağa gömülü anti-personel mayınların tamamını temizlemek,
2. Ulusal kapasiteyi geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamak,
3. Eğitim amacıyla ayrılan depolardaki mayınların yıllara sâri imhasını gerçekleştirerek stok miktarını azaltmak,
4. Mayın mağdurlarına yardım etmek ve mayın/patlamamış mühimmattan kaynaklanan kaza ve yaralanmaları ortadan kaldırmak maksadıyla mayın risk eğitimi vermek,
5. Mayın faaliyeti ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek.