Düzenleme Tarihi : 20.12.2018

Mayın Risk Eğitimi

 

Mayın Risk Eğitimi (MRE): toplumu bilinçlendirmek ve güvenli davranış biçimlerini desteklemek suretiyle, mayın ve Harp Kalıntısın Patlayıcılar (HKP) (patlamamış mühimmat parçaları dahil) nedeniyle oluşabilecek yaralanma ve ölüm risklerini azaltmayı amaçlayan etkinliklere denir. 
Ana Hedef: Mayın/HKP(Harp Kalıntısı Patlayıcılar)'dan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları engellemek ve sosyo-ekonomik gelişim sağlamaktır.
Hedef Gruplar: Çocuklar/Gençler, Mülteciler/Kaçakçılar, Çiftçiler/Çobanlar, Güvenlik Güçleri/Hizmet Sağlayıcılar, Hurdacılar
Mayın risk eğitimleri (MRE) kapsamında mayın ve patlamamış mühimmata yönelik farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan posterler.

 

                  

 

          


Yukarı