ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Patlamamış Mühimmat Risk Eğitimi (PAMRE)

 

Patlamamış Mühimmat Risk Eğitiminin amacı; mayın/patlamamış mühimmat riskine maruz hedef kitleyi bilinçlendirerek patlamamış mühimmat ve mayından yaralanma riskini azaltmak ve risk grupları arasında olumlu yönde davranışsal değişiklikleri geliştirmektir. 

PAMRE kapsamında izlenen süreçte, risk altındaki topluluklardan ve diğer kaynaklardan; mayın/patlamamış mühimmat tehlikesi, tehlike arz eden bölgeler, tehlike altındaki toplulukların yaş grupları ve cinsiyetleri, mayın/patlamamış mühimmatın sivil halk üzerindeki etkileri, meydana gelen kazalar ve mağdurlara ilişkin veriler ile mağdurlara yardım konusunda yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler toplanır.

Elde edilen veriler (cinsiyet, yaş, ekonomik/sosyal/kültürel faktörler, eğitim durumu,  risk arz eden mühimmat cinsi, risk durumu vb.) doğrultusunda tehlikenin boyutu, etkileri ve hedef kitle belirlenir ve PAMRE verilecek bölgeler arasında önceliklendirme yapılır.

PAMRE genel olarak, risk içeren bölgeleri ziyaret ederek sunumlar yapılması, etkili ve ikna edici eğitim materyalleri kullanılarak risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza  güvenlik mesajları iletilmesi şeklinde yapılır.

Verilecek PAMRE’nin yanı sıra sürdürülebilir davranışsal değişikliği desteklemek amacıyla verilen mesajlar;  kişiler arası iletişim, kitle iletişim araçları, basın yayın organları, poster, broşür vb. unsurların karışımı ile desteklenebilir. PAMRE’nin etkisini ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla her türlü materyalden faydalanılır.