ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Mevzuat

 

Sıra Nu.

  Mevzuat

Sayısı

Resmi Gazete Adı

Tarih

Sayısı

 

 

1 - 01.03.1999 - Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme (Ottova Sözleşmesi) (The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction)
2 4824  14.03.2003   25049 

Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun    

3 1325 07.08.1970 13572  Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Ek Md.14, Ek Md.15)
4 5903 17.06.2009 27261 Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri İle İhale İşlemleri Hakkında Kanun
5 4536 27.02.2000 23977 Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
6 5201 03.07.2004 25511 Harp Araç ve Gereçleri İle Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun
7 5202 03.07.2004 25511 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu
8 6136 15.07.1953 8458 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
9 6551 18.05.1955 9009 Barut ve Patlayıcı Maddelerde Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun
10 2565 22.12.1981 17552 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
11 3497 22.11.1988 19997 Kara Sınırının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
12 5250 21.10.2004 25626 Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayrım Gözetmeyen Etkileri Bulunanan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
13 703 9.07.2018 30473  Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Md.24)
14 1 10.07.2018 30474  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Md.342)
15 - 29.09.1987 19589 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
16 - 24.10.2013 28801 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
17 - 30.04.1983 18033 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği
18 - 21.03.1991 20821 Kara Sınırının Korunması ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
19 - 12.10.2017  30208 Millî Mayın faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
20 - - - Millî Mayın faaliyet Merkezi Çalışma Esasları Yönergesi