Düzenleme Tarihi : 17.01.2019

Millî Mayın Faaliyet Standartları (MMFS)

 

 

 

Sıra Nu.

Kodu

Standardın Adı

1

MMFS 01.10

Milli Mayın Faaliyet Standartları (MMFS) Uygulama Kılavuzu

2

MMFS 03.40

Mayın Faaliyet Teçhizatının Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

3

MMFS 05.10

Mayın Faaliyeti Bilgi Yönetimi

4

MMFS 06.10

Eğitim Yönetimi

5

MMFS 07.10

Arazi İndirgeme ve Kalıntı Kirlilik İşlemlerinin Yönetimi İçin Yönergeler ve Şartlar 

6

MMFS 07.11

Arazi İndirgeme

7

MMFS 07.12

Mayın Faaliyetlerinde Kalite Yönetimi 

8

MMFS 07.20

Mayın Faaliyet Sözleşmesi Geliştirme ve Yönetim Kılavuzu

9

MMFS 07.30

Mayın Faaliyet Kuruluşlarının Akreditasyonu

10

MMFS 07.40

Mayın Faaliyet Kuruluşlarının İzlenmesi

11

MMFS 07.42

Stok İmha Programlarının İzlenmesi

12

MMFS 08.10

Teknik Olmayan Keşif

13

MMFS 08.20

Teknik Keşif

14

MMFS 08.30

Temizlik Sonrası Dokümantasyon

15

MMFS 08.40

Mayın ve Harp Kalıntısı Patlayıcı (HKP) Tehlikelerinin İşaretlenmesi

16

MMFS 09.10

Temizlik Gerekleri

17

MMFS 09.11

Muharebe Sahası Temizliği

18

MMFS 09.12

Mühimmat Depolama Sahalarındaki Patlamaların Patlayıcı Madde (PM) Temizliği

19

MMFS 09.30

Patlayıcı Madde İmhası

20

MMFS 09.40

Hayvan Tespit Sistemleri, İlkeleri, Gereksinimler ve Kılavuzları

21

MMFS 09.41

Mayın Arama Köpekleri İçin Operasyonel Usuller

22

MMFS 09.42

Mayın Arama Köpekleri ve Kullanıcılarının Operasyonel Testi

23

MMFS 09.43

Uzaktan Patlayıcı Koku İzleme (UPKİ)

24

MMFS 09.44

İş Sağlığı ve Genel Köpek Bakım Kılavuzu

25

MMFS 09.50

Mekanik Mayın Temizleme

26

MMFS 10.20

İş Sağlığı ve Güvenliği - Mayın Temizleme Sahası Güvenliği

27

MMFS 10.30

İş Sağlığı ve Güvenliği - Kişisel Koruyucu Teçhizat

28

MMFS 10.40

İş Sağlığı ve Güvenliği - Mayın Temizleme Faaliyetlerine Tıbbi Destek

29

MMFS 10.70

İş Sağlığı ve Güvenliği-Çevrenin Korunması

30

MMFS 12.10

Mayın/Harp Kalıntısı Patlayıcı (HKP) Risk Eğitimi

 

 

 


Yukarı