ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Millî Mayın Faaliyet Standartları (MMFS)

 

 

 

Sıra Nu.

Kodu

Standardın Adı

Yayım Tarihi

1

MMFS 01.10

Milli Mayın Faaliyet Standartları (MMFS) Uygulama Kılavuzu

Mayıs 2019

2

MMFS 02.10

Mayın Faaliyet Programı Oluşturma Kılavuzu

Mayıs 2019

3

MMFS 03.10

Mayın Faaliyet Techizatı Tedarik Kılavuzu

Şubat 2019

4

MMFS 03.20

Tedarik Süreci

Şubat 2019

5

MMFS 03.30

Mayın Faaliyet Teknoloji Araştırmaları Kılavuzu

Şubat 2019

6

MMFS 03.40

Mayın Faaliyet Teçhizatının Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

Ocak 2019

7

MMFS 04.10

Mayın Faaliyet Terim, Tanım ve kısaltmaları Sözlüğü

Ağustos 2021

8

MMFS 05.10

Mayın Faaliyeti Bilgi Yönetimi

Mayıs 2019

9

MMFS 06.10

Eğitim Yönetimi

Ocak 2019

10

MMFS 07.10

Saha Devri ve Kalıntı Kirlilik İşlemlerinin Yönetimi İçin Yönergeler ve Şartlar 

Mayıs 2019

11

MMFS 07.11

Saha Devri

Mayıs 2019

12

MMFS 07.12

Mayın Faaliyetlerinde Kalite Yönetimi 

Mayıs 2019

13

MMFS 07.13

Mayın Faaliyetinde Çevre Yönetimi

Mayıs 2019

14

MMFS 07.14

Mayın Faaliyetinde Risk Yönetimi

Ağustos 2019

15

MMFS 07.20

Mayın Faaliyet Sözleşmesi Geliştirme ve Yönetim Kılavuzu

Mayıs 2019

16

MMFS 07.30

Mayın Faaliyet Kuruluşlarının Akreditasyonu

Ağustos 2021

17

MMFS 07.40

Mayın Faaliyet Kuruluşlarının İzlenmesi

Mayıs 2019

18

MMFS 07.42

Stok İmha Programlarının İzlenmesi

Ocak 2019

19

MMFS 08.10

Teknik Olmayan Keşif

Mayıs 2021

20

MMFS 08.20

Teknik Keşif

Mayıs 2019

21

MMFS 08.30

Temizlik Sonrası Dokümantasyon

Mayıs 2019

22

MMFS 08.40

Mayın ve Harp Kalıntısı Patlayıcı (HKP) Tehlikelerinin İşaretlenmesi

Aralık 2018

23

MMFS 09.10

Temizlik Gerekleri

Mayıs 2019

24

MMFS 09.11

Muharebe Sahası Temizliği

Mayıs 2019

25

MMFS 09.12

Mühimmat Depolama Sahalarındaki Patlamaların Patlayıcı Madde (PM) Temizliği

Ocak 2019

26

MMFS 09.13

Binaların Temizliği

Mayıs 2019

27

MMFS 09.30

Patlayıcı Madde İmhası

Aralık 2018

28

MMFS 09.31

El Yapımı Patlayıcı (EYP) İmhası

Mayıs 2019

29

MMFS 09.40

Hayvan Tespit Sistemleri, İlkeleri, Gereksinimler ve Kılavuzları

Mayıs 2019

30

MMFS 09.41

Hayvan Tespit Sistemleri (HTS) ve Kullanıcılarının Akreditasyonu ve Operasyonel Testi

Ağustos 2019

31

MMFS 09.44

İş Sağlığı ve Genel Köpek Bakım Kılavuzu

Aralık 2018

32

MMFS 09.50

Mekanik Mayın Temizleme

Ağustos 2021

33

MMFS 09.60

Patlayıcı Maddelerin Sualtı Keşfi ve Temizliği

Mayıs 2019

34

MMFS 10.10

İş Sağlığı ve Güvenliği - Genel Gerekler

Şubat 2019

35

MMFS 10.20

İş Sağlığı ve Güvenliği - Mayın Temizleme Sahası Güvenliği

Ocak 2019

36

MMFS 10.30

İş Sağlığı ve Güvenliği - Kişisel Koruyucu Teçhizat

Mayıs 2021

37

MMFS 10.40

İş Sağlığı ve Güvenliği - Mayın Temizleme Faaliyetlerine Tıbbi Destek

Ocak 2019

38

MMFS 10.50

Patlayıcıların Depolanması, Taşınması ve Kullanılması

Şubat 2019

39

MMFS 10.60

İş Sağlığı ve Güvenliği - Temizleme Olaylarının Raporlanması ve Soruşturulması

Şubat 2019

40

MMFS 11.10

Stoklanmış Anti-Personel Mayın İmha Kılavuzu

Şubat 2019

41

MMFS 11.20

Açıkta Yakma ve Açıkta Patlatma (AYAP) İşlemlerine İlişkin UsulVe Esaslar

Şubat 2019

42

MMFS 11.30

Ulusal Stok İmha Planlama Kılavuzu

Mayıs 2019

43

MMFS 12.10

Mayın/Harp Kalıntısı Patlayıcı (HKP) Risk Eğitimi

Mayıs 2019

44

MMFS 14.10

Mayın Faaliyet Müdahalesini Değerlendirme Kılavuzu

Şubat 2019