Düzenleme Tarihi : 03.10.2018

Misyon

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani maksatlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetlerin güvenli ve etkin şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,  mayın ve patlamamış mühimmat kazalarını mayın risk eğitim faaliyetleri ile en alt seviyeye indirmektir.

Yukarı