ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Sıkça Sorulan Sorular

 

Mayın nedir?

Kara, deniz ve hava araçlarını tahrip etmek veya hasara uğratmak, personeli öldürmek ve yaralamak suretiyle muharebe edemez duruma getirmek amacıyla, bir kap içerisine yerleştirilmiş olan patlayıcı, aydınlatma veya kimyasal harp maddelerini ifade eder.

 

Anti-Personel Kara Mayını (APKM) nedir?

Bir insanın mevcudiyeti, yaklaşması veya teması ile patlamak üzere tasarlanmış ve patlamasıyla bir veya daha fazla insanı iş yapamaz duruma getirecek, yaralayacak veya insanı öldürecek olan mayındır.

 

Anti-Tank (A/T) Mayını nedir?

Bir tankın veya bir başka aracın mevcudiyeti, yaklaşması veya teması ile patlamak üzere tasarlanmış ve patlamasıyla aracı tahrip etmek veya hareketsiz hale getirmek amacıyla imal edilmiş mayındır.

 

Patlamamış mühimmat nedir?

İşleme tabi tutulmuş, tapalanmış, kurulmuş veya kurulmamış, kullanılmak üzere hazırlanmış veya kullanılmış ancak işlevini yerine getirmede başarısız olmuş mühimmatı ifade eder.

 

Mayın faaliyeti nedir?

Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme işlemini ve bu işlemin gerçekleştirilmesi ile ilgili diğer faaliyetleri ifade eder.

 

İnsani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyeti nedir?

Mayın ve/veya patlamamış mühimmatın bulunduğu alanın herhangi bir amaçla kullanıma açılmasına yönelik, zaman ve maliyet baskısı olmadan, çalışanların ve üçüncü şahısların can güvenliğine öncelik verilerek sürdürülen faaliyetlerin tamamını ifade eder.

 

Ülkemizde mayınlı alanlar ne zaman oluşturulmuştur?

Ülkemizde mayın tarlalarının 1955-1996 yılları arasında tesis edilmiştir.

 

Ülkemizde mayınlı alanlar neden bulunmaktadır?

Ülkemizde mayın tarlalarının soğuk savaş savunma stratejisi, kaçakçılıkla mücadele, güvenlik ve terör nedenlerinden dolayı tesis edilmiştir.

 

Ülkemizde mayınlı alanlar nerelerde bulunmaktadır?

Ülkemizin doğu ve güney sınırları ile bazı iç bölgelerde mayınlı alanlar bulunmaktadır.

 

Ülkemizde toplam kaç adet mayınlı alan bulunmaktadır?

Ülkemizde yaklaşık 3700 alan mayınlı olarak kabul edilmektedir.

 

Ülkemizde toplam kaç adet anti-personel ve anti-tank kara mayını döşenmiş olarak bulunmaktadır?

Ülkemiz topraklarında yaklaşık 891 bin kara mayın bulunmaktadır. Bunların büyük bir bölümünü anti-personel kara mayınlar oluşturmaktadır.

 

Ülkemizde toplam kaç metrekare mayınlı alan bulunmaktadır?

Ülkemiz topraklarında yaklaşık 157 milyon metrekare alan mayınlı olarak kabul edilmektedir.

 

Mayın mağdurları hangi kuruma başvuru yapmalıdır?

Mayın mağdurları bağlı bulundukları mülki amirliklere, mağduriyetlerini bildiren olay yeri inceleme raporları ve sağlık raporları ile yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Son 7 yılda tespit edilen kaç mayın/ patlamamış mühimmat mağduru bulunmaktadır?

2012-2019 yılları arasında 413'u yaralı, 47'u vefat olmak üzere toplam 460 vatandaşımız mayın/patlamamış mühimmat mağduru olarak tespit edilmiştir.

 

Mayın mağdurlarına hangi kanun ve bakanlık kanalıyla yardım yapılmaktadır?

Mayın mağdurlarına yönelik kanunla belirlenmiş özel bir yardım programı veya mevzuat bulunmamakla birlikte 3294 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" kapsamında gerekli şartları taşımak kaydıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla yardım yapılmaktadır.