ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Suriye Sınırı Mayın Temizleme Standartları (SSMTS)

 

Suriye Sınırı Mayın Temizleme Standartları (SSMTS) sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli değişiklikler vakit gözetmeksizin standartlara işlenmektedir.

 

Sıra No.

Kodu Başlık
Türkçe İngilizce
1 SSMTS-01 Giriş ve İçindekiler Introduction And Contents
2 SSMTS-02 Çevre Yönetimi Environmetal Management
3 SSMTS-03 Kalite Yönetimi Quality Management
4 SSMTS-04 Eğitim Standartları Training Standards
5 SSMTS-05 Haberleşme Communications
6 SSMTS-06 Görev Tahsis Usulleri Task Allocation Procedures
7 SSMTS-07 Bilgi Yönetimi Information Management
8 SSMTS-08 Temizlik Sahasının Tesis Edilmesi Clearance Site Set-Up
9 SSMTS-09 Mayınlı Alanların ve Görev Sahalarının İşaretlenmesi Marking of Mined Ares and Task Sites
10 SSMTS-10 Görev Devir Teslim Usulleri Task Handover Procedures
11 SSMTS-11 Görev Belgeleri ve Rapor İşlemleri Task Documentation and Reposts
12 SSMTS-12 Kişisel Koruyucu Teçhizat (KKT) Personal Protective Equipment (PPE)
13 SSMTS-13 Elle Mayın Temizleme Usullleri Manuel Mine Clearance Procedures
14 SSMTS-14 Mayın Arama Köpekleri Faaliyetleri Mine Detection Dogs Operations
15 SSMTS-15 Mekanik Mayın Temizleme Faaliyetleri Mechanical Demining Operations
16 SSMTS-16 Mayınların ve Patlamamış Mühimmatın İmhası Dectruction of Mines and UXO
17 SSMTS-17

İş Sağlığı ve Güvenliği, Mayın Temizleme Saha Güvenliği

Safety and Occupational Health, Demining Worksite Safety
18 SSMTS-18 Patlayıcıların Depolanması, Sevkiyatı ve Elden Geçirilmesi  Storage, Trasportation and Handling of Explosives
19 SSMTS-19 Tıbbi Destek ve Hasta/Yaralı Tahliyesi Medical Support and Casualty Evacuation
20 SSMTS-20 Kaza ve Olay Soruşturması Usulleri Accident and Incident Investigation Procedures