ANA SAYFA Hakkımızda Mevzuat Dokümanlar Faaliyetlerimiz Sıkça Sorulan Sorular iletişim

MSB | Millî Savunma Bakanlığı


Millî Mayın Faaliyet Merkezinin Tarihçesi

 

          Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla, Millî Savunma Bakanlığı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı, 03 Şubat 2015 tarihli ve 6586 Sayılı "Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, Millî Savunma Bakanına doğrudan bağlı insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin otorite olarak 27 Temmuz 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamış ve 07 Eylül 2015 tarihinden itibaren Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tandoğan yerleşkesinde faaliyetlerine devam etmektedir.
 Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 01 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md.342 ile faaliyetlerine devam etmektedir. 18 Nisan 2019 tarihli, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev ve yetkileri düzenlenmiştir.