Düzenleme Tarihi : 06.05.2019

Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı 27 Temmuz 2015 tarihinde fiili olarak görevine başlamıştır.

          6586 sayılı "Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı  27 Temmuz 2015 tarihinde fiili olarak görevine başlamış ve 08 Eylül 2015 tarihinden itibaren Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Tandoğan yerleşkesinde faaliyetlerinin sürdürmektedir.
          Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı görevine başlamıştır.

 


Yukarı