Publish Date : 17.01.2019

International Mine Action Standarts (IMAS)

 

 

 

No.

Code

Title

Turkish

English

1

IMAS 01.10

Uluslararası Mayın Faaliyet Standartları Rehberi

Guide For The Application Of International Mine Action Standards (IMAS)

2

IMAS 02.10

Mayın Faaliyet Programı Oluşturma Rehberi

Guide For The Establishment Of A Mine Action Programme

3

IMAS 03.10

Mayın Temizleme Teçhizatı Tedarik Rehberi

Guide To The Procurement Of Mine Action Equipment

4

IMAS 03.20

Tedarik Süreci

The Procurement Process

5

IMAS 03.30

Mayın Temizleme Teknolojileri Araştırma Rehberi

Guide To The Research Of Mine Action Technology

6

IMAS 03.40

Mayın Temizleme Teçhizatı Test ve Değerlendirilmesi

Test And Evaluation Of Mine Action Equipment

7

IMAS 04.10

Mayın Faaliyetleri Terimleri, Tanımlamaları ve Kısaltmaları Sözlüğü

Glossary Of Mine Action Terms, Definitions And Abbreviations

8

IMAS 05.10

Mayın Faaliyetleri Bilgi Yönetim Sistemi

Information Management For Mine Action

9

IMAS 06.10

Eğitim Yönetimi

Management Of Training

10

IMAS 07.10

Arazi İndirgeme ve Kalıntı Kirlilik İşlemlerinin Yönetimi İçin Yönergeler ve Şartlar

Guidelines and Requirements For The Management Of Land Release And Residual Contamination Operations

11

IMAS 07.11

Arazi İndirgeme

Land Release

12

IMAS 07.12

Mayın Faaliyetleri Kalite Yönetimi

Quality Management in Mine Action 

13

IMAS 07.13

Mayın Faaliyetlerinde Çevre Yönetimi

Environmental Management in Mine Action

14

IMAS 07.20

Mayın Faaliyetlerine İlişkin Kontratların Geliştirilmesi ve Yönetilmesi Rehberi

Guide For The Development And Management Of Mine Action Contracts

15

IMAS 07.30

Mayın Temizleme Kurum ve Faaliyetlerinin Akreditasyonu

Accreditation Of Demining Organisations And Operations

16

IMAS 07.40

Mayın Temizleme Kurumlarının İzlenmesi

Monitoring Of Demining Organisations

17

IMAS 07.42

Mühimmat Stokları İmha Programlarının İzlenmesi

Monitoring Of Stockpile Destruction Programmes

18

IMAS 08.10

Teknik Olmayan İnceleme

Non-Technical Survey

19

IMAS 08.20

Teknik İnceleme

Technical Survey

20

IMAS 08.30

Temizlik Sonrası Dokümantasyonu

Post-Clearance Documentation

21

IMAS 08.40

Mayınlı Sahaların ve Çatışma Sonrası Patlayıcı Artıkları İle Kirletilmiş Bölgelerin İşaretlenmesi

Marking Mine And ERW Hazards

22

IMAS 09.10

Temizlik Gereksinimleri

Clearance Requirements

23

IMAS 09.11

Çatışma Alanı Temizliği

Battle Area Clearance (BAC)

24

IMAS 09.12

Patlamış Mühimmat Depolama Alanlarının Patlayıcı Madde Temizliği

EOD Clearance Of Ammunition Storage Area Explosions

25

IMAS 09.30

Patlayıcı İçeren Askeri Malzemenin İmhası

Explosive Ordnance Disposal

26

IMAS 09.40

Hayvan Tespit Sistemleri - İlkeleri,Gereksinimleri ve Kılavuzları

Animal Detection Systems - Principles, Requirements  And Guidelines

27

IMAS 09.41

Mayın Tespit Köpeklerinin Kullanılmasına Yönelik Operasyonel Prosedürler

Operational Procedures For Mine Detection Dogs

28

IMAS 09.42

Mayın Tespit Köpeklerinin ve Operatörlerinin Operasyonel Testi

Operational Testing Of Mine Detection Dogs And Handlers

29

IMAS 09.43

Uzaktan Patlayıcı Kokusunun Tespiti

Remote Explosive Scent Tracing (REST)

30

IMAS 09.44

Çalışmaya Yönelik Sağlık ve Genel Köpek Bakımı Rehberi

Guide To Occupational Health And General Dog Care

31

IMAS 09.50

Mekanik Mayın Temizliği

Mechanical Demining

32

IMAS 09.60

Sualtı keşif ve Patlayıcı Mühimmat Temizleme

Underwater Survey and Clearance of Explosive Ordnance

33

IMAS 10.10

Genel Gereksinimler

General Requirements

34

IMAS 10.20

Mayın Temizleme Çalışma Alanı Emniyeti

Demining Worksite Safety

35

IMAS 10.30

Personel Koruyucu Teçhizat

Personal Protective Equipment - PPE

36

IMAS 10.40

Mayın Temizleme Faaliyetlerine Sağlık Desteği

Medical Support To Demining Operations

37

IMAS 10.50

Patlayıcıların Depolanması Taşınması ve Kullanımı 

Storage, Transportation And Handling Of Explosives

38

IMAS 10.60

Mayın Temizleme Kazalarının İncelenmesi ve Raporlanması

Reporting And Investigation Of Demining Incidents

39

IMAS 10.70

Çevrenin Korunması

Protection Of The Environment

40

IMAS 11.10

Antipersonel Mayın Stoklarının İmhası

Guide For The Destruction Of Stockpiled Anti-Personnel Mines

41

IMAS 11.20

Açıkta Yakma / İmha Prensipleri ve Usulleri

Principles And Procedures For Open Burning And Open Detonation Operations

42

IMAS 11.30

Milli Mühimmat Stoklarının İmha Planlaması Rehberi

National Planning Guidelines For Stockpile Destruction

43

IMAS 12.10

Mayın/ Çatışma Sonrası Patlayıcı Artıklarına Yönelik Risk Eğitimi

Mine/ERW Risk Education

44

IMAS 14.10

Mayın Temizliği Aracılık Faaliyetleri Değerlendirme Rehberi

Guide For The Evaluation Of Mine Action İnterventions

 

 Source: http://www.mineactionstandards.org/standards/international-mine-action-standards-imas/imas-in-english/

Yukarı